9,5X20 PH Edition II Komenda Silver 5-130 48 71.6

9,5X20 PH Edition II Komenda Silver 5-130 48 71.6
PH
9.5
48
130
Før du kan handle felg, må du velge bil. Det kan du gjøre ved å klikke på FELGER i menyen