6X15 Trinity Polaris Silver (690kg)60° 5-98 39 58.

6X15 Trinity Polaris Silver (690kg)60° 5-98 39 58.
Trinity
6
ET39
98
Før du kan handle felg, må du velge bil. Det kan du gjøre ved å klikke på FELGER i menyen